Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Protokół kontroli sanitarnej nr 41/1207/NS/HK/21 z dnia 25.02.2021 ZSP 14

Protokół kontroli sanitarnej nr 41/1207/NS/HK/21 z dnia 25.02.2021 ZSP 14

  

 

 


Przedmiot kontroli

/wyciąg z protokołu/

Protokół kontroli Nr 41/1207/NS/HK/21

Kontrolą sanitarną została objęta pływania w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 14 w Gliwicach

Kontrolą objęto:

  • prawidłowość składowania i dozowania chemicznych środków uzdatniania wody basenowej;
  • harmonogram oraz sposób wykonywania badań jakości wody basenowej;
  • częstotliwość oraz sposób prowadzenia dezynfekcji sprzętu służącego do prowadzenia zajęć na pływalni;
  • aktualność dokumentacji zdrowotnej pracowników;
  • sposób i zakres informowania użytkowni9ków pływalni o jakości wody basenowej;
  • wyposażenie obiektu w środki do udzielania pomocy przedlekarskiej;
  • sposób i zakres prowadzenia dokumentacjo obiektu pływalni.

W żadnym z kontrolowanych obszarów, Kontrolujący nie wydał zaleceń i uwag.

Oryginalny dokument: oryginalny dokument – protokół kontroli sanitarnej NR 41/1207/NS/HK/21

Protokół kontroli sanitarnej z dnia 25.02.2021

Załączone dokumenty

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćJarosław Kozioł
Data wytworzenia informacji2021-03-10 09:01:28
Informację wprowadził do BIP Jarosław Kozioł
Data udostępnienia informacji w BIP2021-03-10 09:01:28
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1 Zmiany w dokumencie Jarosław Kozioł2021-08-04 13:22:13
2 Zmiany w dokumencie Jarosław Kozioł2021-08-04 13:08:44
3 Zmiany w dokumencie Jarosław Kozioł2021-08-04 13:04:35
4 Zmiany w dokumencie Jarosław Kozioł2021-08-04 12:48:29
5 Zmiany w dokumencie Jarosław Kozioł2021-03-30 12:51:27
6 Zmiany w dokumencie Jarosław Kozioł2021-03-10 09:40:55
7 Utworzenie dokumentu Jarosław Kozioł2021-03-10 09:01:28