Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Protokół kontroli sanitarnej nr NS/HŻŻiPU-432-393/22 z dnia 20.04.2022 r. ZSP 14

Protokół kontroli sanitarnej nr NS/HŻŻiPU-432-393/22 z dnia 20.04.2022 r. ZSP 14

     


Rok ropoczęcia kontroli

2022

Kontrolujący:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Przedmiot kontroli

Protokół kontroli sanitarnej nr NS/HŻŻiPU-432-393/22 z dnia 20.04.2022 r. ZSP 14

 

Przedmiot kontroli

Protokół kontroli sanitarnej NS/HŻŻiPU-432-393/22

 

Kontrolą sanitarną objęto stołówkę w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Gliwicach.

Kontrola dotyczyła oceny merytorycznej jadłospisu dekadowego z okresu od 10.03.2022  – 23.03.2022 na podstawie przedłożonego raportu magazynowego w dniu 11.04.2022 r.

W trakcie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że dzienna podaż energii z pożywienia jest zbyt duża. Zaobserwowano również zbyt wysoką ilość soli.

 

Wydano zalecenie:

Wyeliminowanie nieprawidłowości i podawanie dzieciom odpowiedniej jakości posiłków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U.2016 poz.1154).

Zobowiązano ZSP nr 14 do poinformowania pisemnie w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma o sposobie podjętych działań w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości.

Oryginalny dokument – protokół kontroli sanitarnej nr NS/HŻŻiPU-432-393/22

Skan protokołu

Załączone dokumenty

Załącznik 1

Załączone dokumenty

Numer kontroli

NS/HŻŻiPU-432-393/22
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćJarosław Kozioł
Data wytworzenia informacji2022-04-28 12:04:57
Informację wprowadził do BIP Jarosław Kozioł
Data udostępnienia informacji w BIP2022-04-28 12:04:57
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1 Zmiany w dokumencie Jarosław Kozioł2022-04-28 12:05:57
2 Utworzenie dokumentu Jarosław Kozioł2022-04-28 12:04:57