Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne / Przygotowanie i dostarczenie obiadów do Szkoły Podstawowej nr 28 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 14 w Gliwicach

Przygotowanie i dostarczenie obiadów do Szkoły Podstawowej nr 28 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 14 w Gliwicach

Podstawowe informacje o zamówieniu:

Nazwa zamówieniaPrzygotowanie i dostarczenie obiadów do Szkoły Podstawowej nr 28 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 14 w Gliwicach
Adres strony prowadzonego postępowaniahttps://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2a7b3ed0-94dc-11ee-9ee7-e2087ac16d09
Termin składania ofert18-12-2023 o godzinie 10:00
Rodzaj zamówienia usługa
Tryb postępowania tryb podstawowy- wariant I (bez negocjacji)
Wartość szacunkowa powyżej 130 000 zł do 750 000€ (usługi społeczne)

Zamawiający informuje, że od dnia 1 stycznia 2023 r. - w związku z zakończeniem funkcjonowania Platformy miniPortal - postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w których Zamawiający ma obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, są prowadzone za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia. Wszelkie dokumenty zamówienia, modyfikacje, odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia/Opisu Potrzeb i Wymagań oraz zawiadomienia udostępnione są na stronie prowadzonego postępowania.

Zamawiający - w trakcie prowadzonych postępowań - zgodnie z treścią art. 88 ust. 2 (dla zamówień, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne) oraz art. 270 ust. 1 (dla zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych,  udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej wyłącznie ogłoszenie o zamówieniu oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (jeżeli dotyczy).

Ogłoszenia

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
Ogloszenie_o_zamowieniu-[07122023_135124] 07-12-2023 MAGDALENA KORNILUK

SWZ, załączniki

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
brak załączników

Zmiany ogłoszenia

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
brak załączników

Zapytania

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
brak załączników

Modyfikacje

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
brak załączników

Odwołania

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
brak załączników

Informacje z otwarcia ofert

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
brak załączników

Wyniki

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
brak załączników

Zawarcie umowy/Unieważnienie postępowania

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
brak załączników

Pobierz wszystkie załączniki w postaci pliku ZIP
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMAGDALENA KORNILUK
Data wytworzenia informacji07-12-2023 12:51:24
Informację wprowadził do BIPMAGDALENA KORNILUK
Data udostępnienia informacji w BIP07-12-2023 12:51:24
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Dodanie pliku Ogloszenie_o_zamowieniu-[07122023_135124] MAGDALENA KORNILUK07-12-2023