Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu zsp14.bip.gliwice.eu

 

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 14 w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zsp14.bip.gliwice.eu  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego zpm4.bip.gliwice.eu

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2020

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.09.2020

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 1. Wymagania, które zostały spełnione:
  1. strona jest responsywna,
  2. część zamieszczonych dokumentów ma postać skanu lecz zawiera wyciąg z tresci,
  3. linki prowadzące do dokumentów  zawierają dodatkowe informacje opisujące cechy fizyczne danego pliku,
  4. każda strona serwisu ma unikalny tytuł,
  5. część opublikowanych informacji została sformatowana za pomocą tabel, które zostały wykorzystane do zdefiniowania warstwy wizualnej serwisu.

Termin przeglądu i aktualizacji 14.03.2022

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością serwisu internetowego zsp14.bip.gliwice.eu prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Jarosław Kozioł, adres poczty elektronicznej j.koziol.sp28@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 601 318 926 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu internetowego zsp14.bip.gliwice.eu lub jego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element serwisu internetowego zsp14.bip.gliwice.eu chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 14 w Gliwicach powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 14 w Gliwicach może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 14 w Gliwicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ul. ks. Marcina Strzody 4

 1. Dostępność wejścia do do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dla klientów dostępne jest 1 wejście od ulicy Strzody - nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

 1. Korytarze na wszystkich kondygnacjach są dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Otwory drzwiowe mają min. 90 cm. szerokości. toaleta na parterze jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Brak wind i podjazdów
 2. W budynku nie ma pochylni,platform,informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 3. W odległości ok.20 m od budynku przedszkola na parkingu publicznym są wydzielone miejsca dla osób niepełnosprawnych..
 4. Do budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
 5. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Budynek przy ul. Sienkiwicza 9

 1. Dostępność wejścia do do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dla klientów dostępne jest 1 wejście od ulicy Sienkiewicza - nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

 1. Dostępność korytarzy,schodów i wind.Korytarze na parterze są dostępne dla osób poruszających się na wózkach, w budynku brak windy, brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
 2. W budynku nie ma pochylni,platform,informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 3. W odległości ok.50 m od budynku przedszkola na parkingu publicznym są wydzielone miejsca dla osób niepełnosprawnych..
 4. Do budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
 5. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.


Budynek przy ul. Barlickiego 16

 1. Dostępność wejścia do do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dla klientów dostępne jest 1 wejście od ulicy Barlickiego - nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

 1. Dostępność korytarzy,schodów i wind.Korytarze na parterze są dostępne dla osób poruszających się na wózkach, w budynku brak windy, brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
 2. W budynku nie ma pochylni,platform,informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 3. W odległości ok.100 m od budynku przedszkola na parkingu publicznym są wydzielone miejsca dla osób niepełnosprawnych
 4. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
 5. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Raport o stanie zapewnienia dostepnosci PM4

Raport o stanie zapewnienia dostepnosci PM40

Raport o stanie zapewnienia dostepnosci SP28

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćJarosław Kozioł
Data wytworzenia informacji2020-09-03 08:58:38
Informację wprowadził do BIPJarosław Kozioł
Data udostępnienia informacji w BIP2020-09-03 08:58:38
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1.Jarosław Kozioł2020-09-18 07:34:16
2.Jarosław Kozioł2020-09-25 11:32:01
3.Jarosław Kozioł2020-09-28 08:20:35
4.Jarosław Kozioł2021-02-10 11:55:12
5.Jarosław Kozioł2021-03-30 12:42:21
6.Jarosław Kozioł2021-03-30 12:59:03
7.Jarosław Kozioł2021-03-30 13:00:13
8.Jarosław Kozioł2021-03-30 13:12:55
9.Jarosław Kozioł2021-03-30 13:20:37
10.Jarosław Kozioł2021-03-30 13:32:54
11.Jarosław Kozioł2021-04-22 09:29:18
12.Jarosław Kozioł2022-03-14 12:22:55