Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Protokół kontroli sanitarnej nr 358/1207/NS/HDM/22 z dnia 06.09.2022 r. ZSP 14

Protokół kontroli sanitarnej nr 358/1207/NS/HDM/22 z dnia 06.09.2022 r. ZSP 14

             


Rok ropoczęcia kontroli

2022

Kontrolujący:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Przedmiot kontroli

Protokół kontroli sanitarnej nr 358/1207/NS/HDM/22 z dnia 06.09.2022 r. ZSP 14

 

Przedmiot kontroli

Protokół kontroli sanitarnej nr 358/1207/NS/HDM/22

 

Kontrolą sanitarną objęto Szkołę Podstawową nr 28 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 w Gliwicach przy ul. Strzody 4.

Kontrola planowana dotycząca oceny stanu sanitarnego szkoły oraz oceny realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach.

Wyniki kontroli

Kontrolą objęto:

  • aktualność dokumentacji zdrowotnej pracowników
  • dostępność środków do dezynfekcji
  • dostępność bieżącej ciepłej wody oraz środków higieny osobistej

W dniu kontroli stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń bez uwag.

Wykonano zarządzenia decyzji z dn. 25.10.2021 r. NS/HDM-432-703/D-9/2021- punkty od 1-4. Do zrealizowania pozostał pkt 5 i 6.

Wydano zalecenie:

Zalecono stosowanie się do aktualnych wytycznych zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Zgodnie z pismem ŚPWIS z dn. 01.09.2022 nr NS-HD.9011.1.35.2022 poinformowano o akcji informacyjno-edukacyjnej „Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych”.

Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli

Zakurzone ściany i sufity na korytarzach-piwnica, parter i I piętro.

Zakurzone ściany i sufity na głównej klatce schodowej.

 

Załączone dokumenty

Oryginalny dokument – protokół kontroli sanitarnej nr 358/1207/NS/HDM/22

Protokół kontroli sanitarnej z dnia 06.09.2022

 

Załączone dokumenty

Numer kontroli

358/1207/NS/HDM/22

Stan kontroli

Postępowanie kontrolne zakończone
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćJarosław Kozioł
Data wytworzenia informacji2022-09-20 09:15:59
Informację wprowadził do BIP Jarosław Kozioł
Data udostępnienia informacji w BIP2022-09-20 09:15:59
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1 Zmiany w dokumencie Jarosław Kozioł2022-09-20 09:18:50
2 Zmiany w dokumencie Jarosław Kozioł2022-09-20 09:16:57
3 Utworzenie dokumentu Jarosław Kozioł2022-09-20 09:15:59