Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Protokół kontroli sanitarnej nr 249/NS/HK/2023 z dnia 28.04.2023 r. ZSP 14

Protokół kontroli sanitarnej nr 249/NS/HK/2023 z dnia 28.04.2023 r. ZSP 14

     


Rok ropoczęcia kontroli

2023

Kontrolujący:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Przedmiot kontroli

Protokół kontroli sanitarnej nr 249/NS/HK/2023 z dnia 28.04.2023 r. ZSP 14

 

 

Rok rozpoczęcia kontroli

2023

Kontrolujący:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

 

Przedmiot kontroli

Protokół kontroli sanitarnej nr 249/NS/HK/2023

 

Kontrolą sanitarną została objęta pływania w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 14 w Gliwicach.

Kontrola planowana w zakresie oceny stanu sanitarno-higienicznego i technicznego obiektu.

Kontrolą objęto:

  • stan sanitarno-higieniczny i techniczny obiektu;
  • sposób i zakres prowadzenia dokumentacji obiektu pływalni;
  • prawidłowość składowania i dozowania chemicznych środków uzdatniania wody basenowej;
  • harmonogram oraz sposób utrzymywania czystości na pływalni;
  • częstotliwość oraz sposób prowadzenia dezynfekcji sprzętu służącego do prowadzenia zajęć na pływalni;
  • harmonogram oraz sposób wykonywania badań jakości wody basenowej;
  • aktualność dokumentacji zdrowotnej pracowników;
  • sposób i zakres informowania użytkowników pływalni o jakości wody basenowej;
  • wyposażenie obiektu w środki do udzielania pomocy przedlekarskiej;

W wyniku przeprowadzonej kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

Załączone dokumenty

Oryginalny dokument – protokół kontroli sanitarnej nr 249/NS/HK/2023

Protokół kontroli sanitarnej z dnia 28.04.2023

 

Załączone dokumenty

Numer kontroli

249/NS/HK/2023

Stan kontroli

Postępowanie kontrolne zakończone

Załączone dokumenty

Numer kontroli

249/NS/HK/2023

Stan kontroli

Postępowanie kontrolne zakończone
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćJarosław Kozioł
Data wytworzenia informacji2023-05-15 08:35:21
Informację wprowadził do BIP Jarosław Kozioł
Data udostępnienia informacji w BIP2023-05-15 08:35:21
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1 Zmiany w dokumencie Jarosław Kozioł2023-05-15 08:36:50
2 Utworzenie dokumentu Jarosław Kozioł2023-05-15 08:35:21