Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Protokół kontroli sanitarnej nr 179/1207/NS/HK/22 z dnia 27.04.2022 ZSP 14

Protokół kontroli sanitarnej nr 179/1207/NS/HK/22 z dnia 27.04.2022 ZSP 14

      


Rok ropoczęcia kontroli

2022

Kontrolujący:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Przedmiot kontroli

Protokół kontroli sanitarnej nr 179/1207/NS/HK/22 z dnia 27.04.2022 ZSP 14

 

Przedmiot kontroli

/wyciąg z protokołu/

Protokół kontroli Nr 179/1207/NS/HK/22

Kontrolą sanitarną została objęta pływania w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 14 w Gliwicach.

 

Kontrolą objęto:

  • stan sanitarno-higieniczny i techniczny obiektu;
  • sposób i zakres prowadzenia dokumentacji obiektu pływalni;
  • prawidłowość składowania i dozowania chemicznych środków uzdatniania wody basenowej;
  • harmonogram oraz sposób utrzymywania czystości na pływalni;
  • częstotliwość oraz sposób prowadzenia dezynfekcji sprzętu służącego do prowadzenia zajęć na pływalni;
  • harmonogram oraz sposób wykonywania badań jakości wody basenowej;
  • aktualność dokumentacji zdrowotnej pracowników;
  • sposób i zakres informowania użytkowników pływalni o jakości wody basenowej;
  • wyposażenie obiektu w środki do udzielania pomocy przedlekarskiej;

 

Wydano zalecenie:

Wymiana w trakcie przerwy wakacyjnej pękniętych płytek w szatni męskiej, które w chwili obecnej zabezpieczone są fugą oraz wymiana do końca maja br. półek nad kaloryferami w szatni damskiej i męskiej na wykonane z materiału odpornego na wilgoć.

 Innych zaleceń i uwag brak.

 

Oryginalny dokument: protokół kontroli sanitarnej Nr 179/1207/NS/HK/22

Załączone dokumenty

Protokół kontroli sanitarnej z dnia 27.04.2022

 

Załączone dokumenty

Numer kontroli

179/1207/NS/HK/22
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćJarosław Kozioł
Data wytworzenia informacji2022-05-05 12:26:29
Informację wprowadził do BIP Jarosław Kozioł
Data udostępnienia informacji w BIP2022-05-05 12:26:29
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1 Zmiany w dokumencie Jarosław Kozioł2022-05-05 12:30:34
2 Zmiany w dokumencie Jarosław Kozioł2022-05-05 12:29:13
3 Zmiany w dokumencie Jarosław Kozioł2022-05-05 12:27:37
4 Utworzenie dokumentu Jarosław Kozioł2022-05-05 12:26:29