oznaczenie sprawy ZSP14.21.3.2022
 
Zamawiający:
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14 w Gliwicach  
 
Zbiorcze zestawienie ofert: Rozbudowa placu/ogrodu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Miejskim nr 40 ul. Sienkiewicza 9 w Gliwicach.
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
 1
PROMETEUSZ Cezary Wojciech Krakowski
ul. Topolowa 23  95-200 Pabianice
120 943,22
 
Magdalena Korniluk ................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)