oznaczenie sprawy: ZSP14.21.3.2022

 
Zamawiający:
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14 w Gliwicach  
 

 

Rozbudowa placu/ogrodu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Miejskim nr 40 ul. Sienkiewicza 9 w Gliwicach.

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 110 000,00 zł brutto.

 

 
................................................................................
 
Magdalena Korniluk ..................................................................................... (osoba sporządzająca informację)