oznaczenie sprawy ZSP14.21.1.2022
 
Zamawiający:
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14 w Gliwicach  
 
Zbiorcze zestawienie ofert: Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 28 w Gliwicach.
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
 1
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Aston sp. z o.o.
ul. Jana Śliwki 89  44-100 Gliwice
700 813,87
 2
GSL sp. z o.o.
ul. 3-go Maja 77   41-500 Chorzów
684 982,08
 
Magdalena Korniluk ................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)