oznaczenie sprawy: ZSP14.21.1.2022

 
Zamawiający:
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14 w Gliwicach  
 

 

Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 28 w Gliwicach.

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 635 000,00 zł brutto.

 

 
................................................................................
 
Magdalena Korniluk ..................................................................................... (osoba sporządzająca informację)